ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการใช้ทำอะไรได้บ้างหรือสำคัญอย่างไรเช็คเลย

สลิปเงินเดือนข้าราชการทำอะไรได้บ้าง? ขอผ่านระบบออนไลน์ง่ายๆ ขั้นตอนเดียวจบ

ข้าราชการหลายท่านทราบดีว่าอาชีพรับราชการเงินเดือนน้อย แต่สวัสดิการ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ทั้งของท่านและครอบครัว รวมทั้งสวัสดิการเงินกู้ต่างๆ ที่เอื้ออำนวยให้กับข้าราชการนั้นมีความพิเศษกว่าการทำงานบริษัทเอกชนเป็นอย่างมาก หลายท่านจึงตัดสินใจประกอบอาชีพรับราชการ แม้รู้ว่าต้นเดือนจะเห็นสลิปเงินเดือนข้าราชการ แต่ก็สามารถบริหารจัดการได้ ซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าในปัจจุบันนี้หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการหลากหลายมากขึ้น โดยสามารถใช้สลิปเงินเดือนข้าราชการกรมบัญชีกลางทำธุรกรรมสินเชื่อต่างๆ ได้แล้วในปัจจุบันนี้

ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในปี 2566

โดยเราได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับจ่ายเงินอาชีพรับราชการ ที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการในปี 2566 นี้มากขึ้น นั่นหมายความว่า หน่วยงานรัฐได้ปรับปรุงระบบ สลิปเงินเดือนข้าราชการ ให้สามารถทำธุรกรรมต่างๆ กับหน่วยงานอื่นได้ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น ข้าราชการที่ต้องการกู้เงินแบงก์พาณิชย์ ก็สามารถดำเนินการได้ง่ายๆ เพียงใช้ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ หรือสลิปเงินเดือนข้าราชการในการเป็นหลักประกันอนุมัติสินเชื่อ เป็นต้น ซึ่งถือว่าสะดวก และอำนวยความสะดวกแต่ข้าราชการเป็นอย่างมาก โดยข้าราชการสามารถใช้ได้ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนข้าราชการกรมบัญชีกลาง, สลิปเงินเดือนกรมส่งเสริมการเกษตร, รวมทั้งสลิปเงินเดือนข้าราชการครูด้วย

วิธีขอสลิปเงินเดือนข้าราชการทำอย่างไร?

ทั้งนี้ หากข้าราชการท่านใดต้องการขอใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ หรือสลิปเงินเดือนข้าราชการก็สามารถดำเนินการได้ง่ายๆ แล้วในปัจจุบันนี้ เพราะหน่วยงานรัฐได้อำนวยสะดวกให้ท่านสามารถขอสลิปเงินเดือนออนไลน์ข้าราชการได้แล้ว ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่หน่วยงานออกเอกสารให้เสียเวลาอีกต่อไป อีกทั้งยังประหยัดค่าเดินทางในการทำธุรกรรมด้วย ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆ สำหรับข้าราชการที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด 

โดยการขอสลิปเงินเดือนข้าราชการผ่านระบบออนไลน์ก็สามารถดำเนินการได้ง่ายๆ เพียงเข้าสู่เว็บไซต์สลิปเงินเดือนข้าราชการกรมบัญชีกลาง จากนั้นเลือกเมนูขอสลิปเงินเดือนออนไลน์ข้าราชการ แล้วกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสอาชีพรับราชการ เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบขอสลิปเงินเดือนออนไลน์ข้าราชการ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านสามารถเลือกขอแบบฟอร์ม สำหรับใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ และขอสลิปเงินเดือนข้าราชการได้ ซึ่งในส่วนของขอสลิปเงินเดือนข้าราชการนั้น ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ย้อนหลังกี่เดือน โดยสามารถเลือกได้นานสูงสุดถึง 12 เดือน จากนั้นเลือกดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้เลย ซึ่งถือว่าดำเนินการง่ายมากๆ และขั้นตอนการขอสลิปเงินเดือนออนไลน์ข้าราชการก็ไม่ยุ่งยากด้วย

ทั้งนี้ หากข้าราชการท่านใดต้องการขอสลิปเงินเดือนข้าราชการ หรือต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างสลิปเงินเดือนข้าราชการว่าสามารถทำธุรกรรมที่ใดได้บ้าง สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ และหากต้องการติดตามข่าวสารดีๆ เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ต่อเนื่อง

Scroll to Top