Banks: ธนาคารทิสโก้

เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
ดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 100% ตามราคาประเมิน
สินเชื่อรถยนต์ทิสโก้ล่าสุดเงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

เช็คประวัติและระยะเวลาก่อตั้งของธนาคารทิสโก้

ธนาคารทิสโก้เป็นธนาคารที่มี Bankers Trust New York ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 แรกเริ่มนั้นธนาคารทิสโกมีสถานะเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งในช่วงที่เริ่มเข้ามาในไทยธนาคารทิสโก้ยังไม่ได้จัดเป็นธนาคารพาณิชย์แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ทางธนาคาร Tisco ได้ทำการเปลี่ยนสถานะมาเป็นธนาคารพาณิชย์ของไทยแบบเต็มรูปแบบและมีการใช้ชื่อว่าธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยหลังจากเปลี่ยนมาเป็นธนาคารพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบทางทิสโก้ก็ได้พัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าออกมาอยู่เสมอ เช่น สินเชื่อธนาคารทิสโก้ประเภทสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรีไฟแนนซ์  สินเชื่อรถยนต์ทิสโก้ สินเชื่อบ้านแลกเงิน และสินเชื่อข้าราชการบำนาญธนาคารทิสโก้ เป็นต้น และนอกจากสินเชื่อแล้วทางธนาคารทิสโก้สํานักงานใหญ่และสาขาบริการต่างๆ ก็ยังเน้นไปที่การบริการในส่วนของเงินฝากและที่ปรึกษาทางด้านการเงินให้กับลูกค้าของธนาคารทิสโก้อีกด้วย โดยการให้คำปรึกษาต่างๆ ล้วนอยู่ภายใต้การดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น

แนะนำช่องทางติดต่อกับธนาคารทิสโก้

ในส่วนของธนาคารทิสโก้ติดต่อที่เราจะแนะนำนั้นจะมีทั้งหมด 2 ส่วนด้วยกันดังนี้

  1. ติดต่อธนาคารทิสโก้ผ่านศูนย์บริการลูกค้าโดยท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลต่างๆ กับธนาคารทิสโกได้ที่เบอร์ 0-20806000 หรือ 0-26336000 ซึ่งการติดต่อกับธนาคารทิสโก้ผ่านช่องทางนี้ท่านจะต้องติดต่อในเวลา 8:30 น. – 16:30 น.ของวันจันทร์-ศุกร์เท่านั้น
  2. ติดต่อผ่านสาขาธนาคารทิสโก้และติดต่อผ่านสำนักงานใหญ่ของธนาคารทิสโก้ สำหรับการติดต่อผ่านช่องทางนี้จะเป็นการติดต่อผ่านสาขาใกล้บ้านท่านและการติดต่อผ่านธนาคารทิสโก้สํานักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยการติดต่อกับทิสโก้เพื่อสอบถามข้อมูลสินเชื่อธนาคารทิสโก้และข้อมูลด้านอื่นๆ ผ่านสาขาบริการนั้นท่านจะต้องติดต่อในเวลาทำการของธนาคารทิสโก้เท่านั้นซึ่งก็คือวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 น. – 16:30 น.นั่นเอง

 

ธนาคารทิสโก้ให้บริการสินเชื่อประเภทใดบ้าง? 2023

ปัจจุบันทางธนาคารทิสโก้มีสินเชื่อที่ให้บริการทั้งหมด 8 ประเภทด้วยกันได้แก่ ธนาคารทิสโก้สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์มือสอง สินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแลกเงินธนาคาร Tisco สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อรถใหม่ธนาคารทิสโก และสินเชื่อข้าราขการบำนาญธนาคารทิสโก้ ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าประเภทของสินเชื่อธนาคารทิสโก้นั้นหลากหลายเป็นอย่างมากทำให้ท่านมีตัวเลือกในการกู้ยืมเงินที่ค่อนข้างมาก ซึ่งหากท่านต้องการสมัครกู้เงินกับธนาคารทิสโก้ท่านสามารถทำการติดต่อขอยื่นเรื่องได้ที่สาขาธนาคารทิสโก้ได้ง่ายๆ โดยจะมีทางเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำแก่ท่าน

Scroll to Top