เปิดตัว M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพครบวงจร On-line
" M-Powered Thailand " ศูนย์พัฒนาอาชีพครบวงจรออนไลน์
สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
Thailand 4.0
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กำเนิดประชาคมอาเซียน Asean
การ์ตูนท่องโลกอาเซียน (asean Discovery)
กระทรวงแรงงาน...ส่งทหารปลดประจำการ ไปฝึกงานญี่ปุ่น
กรมการจัดหางา เปิดรับสมัครพนักงานนวดสปาไปทำงานมาเก๊า
กระทรวงแรงงานต่อยอดโครงการ 3 ม. มีงาน ม เงิน มีวุฒิการศึกษา