เปิดตัว M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพครบวงจร On-line
" M-Powered Thailand " ศูนย์พัฒนาอาชีพครบวงจรออนไลน์
สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
Thailand 4.0
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กำเนิดประชาคมอาเซียน Asean
การ์ตูนท่องโลกอาเซียน (asean Discovery)
กระทรวงแรงงานขานรับนายกฯ ช่วยคนพิการมีงานทำ
กรมการจัดหางานเร่งนำเข้าแรงงานตามระบบ MOU
ไทย-ฟินแลนด์ หารือมาตรการเข้ม หวังคุ้มครองแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่า